VIFRE Store (Kamer van Koophandel: 91864577), hierna benoemt als VIFRE, verleent u hierbij toegang tot de website www.vifrestore.nl en nodigt u uit de hier aangeboden producten af te nemen.

VIFRE Store behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
VIFRE Store spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VIFRE Store.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VIFRE Store nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VIFRE Store.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VIFRE Store, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Facebook
Deze site is geen onderdeel van de Facebook-website of Facebook Inc. Bovendien wordt deze site NIET onderschreven door Facebook op enigerlei wijze. FACEBOOK is een handelsmerk van FACEBOOK, Inc.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.